Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2


ISIN:
XS1994892674

Datum: 13.12.2019 00:00:00
Nákup Prodej
100,41 -
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníLU
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu23.08.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise23.08.2019
Splatnost23.08.2022
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den15.08.2022

PDF ke stažení

Sdělení klíčových informacíPDF Download
LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 22,5 % za 3 roky.
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 7,5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 7,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 k datu jeho řádné splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

-------------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu.
 • Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 • Držitel PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: SG Issuer (Moody's A2)
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladové akcie: akcie společností Zurich Insurance Group AG, AXA SA a Assicurazioni Generali S.p.A.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarket

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Chcete se podílet na vývoji akcií úspěšných globálních společností působících v oblasti pojišťovnictví? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru INSURANCE AUTOCALL 2 (PDCP INSURANCE AUTOCALL 2).

Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7,5 % (viz Pozn.).

Tříletý Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 nabízí možnost získat atraktivní roční výnos ve výši 7,5 % (viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 22,5 % za tříleté trvání PDCP INSURANCE AUTOCALL 2. Výplata výnosu i výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných pojišťovacích společností Zurich, AXA a Generali.

Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 navíc v případě stagnace či růstu cen podkladových aktiv umožňuje jeho automatické předčasné splacení, a to již po prvním roce trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.

Společnosti Zurich, AXA a Generali patří mezi největší pojišťovny na světě. Globální pojišťovna AXA sídlící v Paříži působí v 61 zemích světa a prostřednictvím 171 tisíc zaměstnanců obsluhuje více než 105 milionů klientů. Švýcarská pojišťovna Zurich poskytující své služby ve 210 zemích světa byla založena v roce 1872, zaměstnává více než 53 tisíc lidí. Pojišťovna Generali s téměř 200letou historií působí ve více než 60 zemích světa a prostřednictvím téměř 71 tisíc lidí obsluhuje více než 57 milionů klientů. Všechny tři společnosti tak patří k významným poskytovatelům pojišťovacích služeb v globálním měřítku.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 závisí na vývoji akcií společností Zurich, AXA a Generali.
 • V období trvání PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 může
  dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 a celkový výnos 22,5 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 7,5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než její počáteční hodnota, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 snížena o ztrátu nejhorší ze tří podkladových akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Další informace naleznete v letáku

Vypořádání

 • Splatnost je 23.08.2022
 • Lkvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální investice: 1 kus
 • cena v úpisu: 100%, bez poplatku
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Podkladové aktivum

ZURICH INSURANCE GROUP AG
CH0011075394

Švýcarská pojišťovna Zurich poskytující své služby ve 210 zemích světa byla založena v roce 1872, zaměstnává více než 53 tisíc lidí.

AXA S.A.
FR0000120628
Globální pojišťovna AXA sídlící v Paříži působí v 61 zemích světa a prostřednictvím 171 tisíc zaměstnanců obsluhuje více než 105 milionů klientů.
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
IT0000062072
Pojišťovna Generali s téměř 200letou historií působí ve více než 60 zemích světa a prostřednictvím téměř 71 tisíc lidí obsluhuje více než 57 milionů klientů.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění