Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2


ISIN:
XS1994892674
Datum: - -
Nákup Prodej
- -
Změna - (-)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníLU
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu23.08.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise23.08.2019
Splatnost23.08.2022
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu- (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

LetákPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 22,5 % za 3 roky.
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 7,5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 7,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 k datu jeho řádné splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

-------------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu.
 • Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 • Držitel PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: SG Issuer (Moody's A2)
 • Ručitel: Société Générale SA (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladové akcie: akcie společností Zurich Insurance Group AG, AXA SA a Assicurazioni Generali S.p.A.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarket

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost? Chcete se podílet na vývoji akcií úspěšných globálních společností působících v oblasti pojišťovnictví? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru INSURANCE AUTOCALL 2 (PDCP INSURANCE AUTOCALL 2).

Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7,5 % (viz Pozn.).

Tříletý Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 nabízí možnost získat atraktivní roční výnos ve výši 7,5 % (viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 22,5 % za tříleté trvání PDCP INSURANCE AUTOCALL 2. Výplata výnosu i výplata jeho jmenovité hodnoty se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných pojišťovacích společností Zurich, AXA a Generali.

Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 navíc v případě stagnace či růstu cen podkladových aktiv umožňuje jeho automatické předčasné splacení, a to již po prvním roce trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.

Společnosti Zurich, AXA a Generali patří mezi největší pojišťovny na světě. Globální pojišťovna AXA sídlící v Paříži působí v 61 zemích světa a prostřednictvím 171 tisíc zaměstnanců obsluhuje více než 105 milionů klientů. Švýcarská pojišťovna Zurich poskytující své služby ve 210 zemích světa byla založena v roce 1872, zaměstnává více než 53 tisíc lidí. Pojišťovna Generali s téměř 200letou historií působí ve více než 60 zemích světa a prostřednictvím téměř 71 tisíc lidí obsluhuje více než 57 milionů klientů. Všechny tři společnosti tak patří k významným poskytovatelům pojišťovacích služeb v globálním měřítku.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír INSURANCE AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 závisí na vývoji akcií společností Zurich, AXA a Generali.
 • V období trvání PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 může
  dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 a celkový výnos 22,5 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 7,5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než její počáteční hodnota, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INSURANCE AUTOCALL 2 snížena o ztrátu nejhorší ze tří podkladových akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Další informace naleznete v letáku

Vypořádání

 • Splatnost je 23.08.2022
 • Lkvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální investice: 1 kus
 • cena v úpisu: 100%, bez poplatku

Podkladové aktivum

ZURICH INSURANCE GROUP AG
CH0011075394

Švýcarská pojišťovna Zurich poskytující své služby ve 210 zemích světa byla založena v roce 1872, zaměstnává více než 53 tisíc lidí.

AXA S.A.
FR0000120628
Globální pojišťovna AXA sídlící v Paříži působí v 61 zemích světa a prostřednictvím 171 tisíc zaměstnanců obsluhuje více než 105 milionů klientů.
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
IT0000062072
Pojišťovna Generali s téměř 200letou historií působí ve více než 60 zemích světa a prostřednictvím téměř 71 tisíc lidí obsluhuje více než 57 milionů klientů.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy a dluhové CP České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění