Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír CONSUMER AUTOCALL 2


ISIN:
XS1969386645

Datum: 29.05.2020 11:05:35
Nákup Prodej
96,92 -
Změna 1,76% (1,70)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníDE
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu10.06.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise10.06.2019
Splatnost10.06.2022
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den02.06.2022

PDF ke stažení

Sdělení klíčových informacíPDF Download
LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír CONSUMER AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 18,75 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,25 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo s výnosem 12,5 % po uplynutí dvou let.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.goldmansachs.com, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
  -----------------------------------------------------

Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení

 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena i jen jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • Produkt podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Mondelez, Starbucks, Unilever
 • Upisovací období: 6.5.2019 (9.00) – 3 6.2019 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Datum emise: 10.6.2019
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 3.6.2019
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 3.6.2022
 • Data možného automatického předčasného splacení: 10.6.2020, 10.6.2021
 • Srovnávací hodnoty pro automatické předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Náklady distributora platné ke dni emise: přibližně 0,74 % ročně, přesné vyjádření naleznete ve Smlouvě o nákupu PDCP CONSUMER AUTOCALL 2
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Popis

Hledáte zajímavou investiční příležitost do vysoce kvalitních společností? Chcete se podílet na vývoji akcií úspěšných firem s globální působností? Důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu společností působících v oblasti spotřebního zboží, ale přesto se obáváte zvýšeného kolísání cen jejich akcií? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak by Vás mohla zajímat investice do tříletého Prémiového dluhového cenného papíru CONSUMER AUTOCALL 2 (PDCP CONSUMER AUTOCALL 2).

Prémiový dluhový cenný papír CONSUMER AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 6,25 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 18,75 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru CONSUMER AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných nadnárodních firem – Mondelez, Starbucks a Unilever. Vybrané společnosti představují známé tradiční značky, s jejichž výrobky a produkty se lidé ve svém každodenním životě běžně setkávají. Díky jejich globálnímu působení jsou jejich příjmy diverzifikovány po celém světě a nejsou ovlivňovány jen spotřebitelskou náladou v konkrétním regionu.

Prémiový dluhový cenný papír CONSUMER AUTOCALL 2 navíc umožňuje předčasné splacení již po prvním roce jeho trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír CONSUMER AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností Mondelez, Starbucks a Unilever.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky před- časně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,25 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 18,75 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 6,25 % (viz Pozn.)).
  Více informací naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 10.06.2022

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení

Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


Podkladové aktivum

MONDELEZ INTERNATIONAL INC.
US6092071058

V oblasti svého působení zaujímá Mondelēz pozici celosvětového lídra. Své produkty prodává ve 160 zemích světa a zaměstnává okolo 100 tis. lidí. V roce 2018 dosáhl obrat společnosti téměř 26 mld. USD. Mezi nejznámější značky patří například sušenky Oreo, LU, Prince nebo Tuc, čokolády Milka, Cadbury, Côte d'Or, Toblerone, žvýkačky Trident, káva Jacobs nebo Carte Noir, smetanový sýr Philadelphia, mentolové bonbóny Halls či systém pro přípravu teplých nápojů Tassimo.

UNILEVER N.V.
Je jedním z největších světových výrobců potravin a nápojů, hygienických a kosmetických přípravků nebo prostředků pro péči o domácnost. Produkty, které denně používá okolo 2,5 miliardy spotřebitelů, prodává společnost Unilever ve více než 190 zemích světa. Mezi globálně oblíbené značky patří například Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Rexona nebo Dove. V České republice se pak staly kultovními značky jako Míša či Savo. Tato anglo-nizozemská společnost byla založena 1. ledna 1930 a od roku 1991 působí i v České republice. Celosvětově zaměstnává přes 160 tisíc zaměstnanců. Ročně vydá do výzkumu přibližně 1 miliardy euro.
STARBUCKS CORP
US8552441094
Je mezinárodní výrobce kávy a zároveň největší obchodní řetězec kaváren. Společnost, která sídlí v Seattlu, byla založena v roce 1971 a během její existence se jí podařilo podmanit si světový trh s kávou. V roce 2018 provozovala téměř 29 tisíc kaváren v 77 zemích světa, přičemž v České republice se jich nachází celkem 34. Společnost prodává překapávanou kávu, espressové nápoje a další teplé i studené nápoje, praženou kávu, saláty, sendviče, pečivo, dezerty a také hrníčky s obrázky domovských měst poboček. Přes zábavní divizi a nahrávací společnost Hear Music prodává knihy, hudbu a filmy. Mnoho produktů je v nabídce sezónně nebo s ohledem na umístění pobočky. V loňském roce otevřela společnost Starbucks 511 nových kaváren. Prezident a generální ředitel společnosti Kevin Johnson se netají základní strategii společnosti, která má podle jeho vyjádření tři základní kameny: 1) zvyšování angažovanosti v digitálním prostředí, 2) rostoucí potenciál v Číně a 3) úspěch značky v oblasti vývoje kaváren s vlastními pražírnami Starbucks.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění