Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír U.S. BANKS AUTOCALL


ISIN:
XS2379384964

Datum: 08.08.2022 00:00:00
Nákup Prodej
94,38 -
Změna -0,16% (-0,15)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníNL
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu13.06.2025
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise13.06.2022
Splatnost13.06.2025
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den06.06.2025

PDF ke stažení

ReportPDF Download
LetákPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 36 % za 3 roky.
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 12 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Výsledný výnos pak může činit 12 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.


 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/gm/Public/L egalDocs.aspx, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce  https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP U.S. BANKS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Držitel PDCP U.S. BANKS AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
 • Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
 • Podkladové akcie: Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley
 • Upisovací období: 16. 5. 2022 (9:00)–6. 6. 2022 (23:59)
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty akcií a data možného automatického předčasného splacení naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP U.S. BANKS AUTOCALL.

Popis

PDCP U.S. BANKS AUTOCALL s možností automatic- kého předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 12 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 36 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných bankovních společností: Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley. Tyto celosvětově působící banky patří mezi největší americké finanční instituce. PDCP U.S. BANKS AUTOCALL navíc umožňuje  své předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.
Vybrané tři společnosti představují velké tradiční bankovní domy a působí téměř po celém světě. 
 

Výpočet výnosu

Jak PDCP U.S. BANKS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Bank of America, JPMorgan Chase a Morgan Stanley.
 • V období trvání PDCP U.S. BANKS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP U.S. BANKS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP U.S. BANKS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 12 % za každý rok, který uplynul od data emise. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP U.S. BANKS AUTOCALL a celkový výnos 36 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 12 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 %   své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP U.S. BANKS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 13.06.2022
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP U.S. BANKS AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 6. 6. 2022.

Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si PDCP U.S. BANKS AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PDCP U.S. BANKS AUTOCALL ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude  moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum

BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
Bank of America je jednou z největších finančních institucí na světě. Poskytuje služby jednotlivcům, středním podnikům a velkým korporacím. Nabízí pestrou škálu produktů a služeb z oblasti bankovnictví jako například běžné účty, stavební spoření, hypotéky, investiční produkty atd.
JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
JPMorgan Chase se především zaměřuje na investiční bankovnictví, asset management, privátní a komerční bankovnictví. Patří mezi čtyři největší americké banky.
MORGAN STANLEY
US6174464486
Páteř amerického bankovního systému tvoří i bankovní skupina Morgan Stanley, která nabízí služby v oblasti investičního bankovnictví, cenných papírů, správy majetku a investic.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění