Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír VACCINATION AUTOCALL


ISIN:
XS2364764303

Datum: 03.12.2021 09:45:00
Nákup Prodej
97,68 -
Změna 0,80% (0,78)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy a dluhové CP
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníDE
Aktuální kupon-
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu11.10.2024
Výplata kuponupři splatnosti
Datum emise11.10.2021
Splatnost11.10.2024
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos-
Rizikovost produktu6 (stupnice 1-7)

PDF ke stažení

Leták PDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír VACCINATION AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 24 % za 3 roky.
 • PDCP VACCINATION AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP VACCINATION AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://www.goldmansachs.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP VACCINATION AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podklado- vých akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP VACCINATION AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP VACCINATION AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP VACCINATION AUTOCALL má formu certifikátu vydaného podle anglického práva.
 • Držitel PDCP VACCINATION AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Pfizer Inc., Moderna Inc. a Johnson & Johnson
 • Upisovací období: 21.9.2021 (9.00) – 4.10.2021 (16.00)
 • Data stanovení počáteční, závěrečné hodnoty akcií, data předčasného splacení a data pozorování naleznete v letáku.
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP VACCINATION AUTOCALL.) 2,56 % ročně

Popis

PDCP VACCINATION AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 8 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří význam- ných farmaceutických společností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson. Tyto společnosti se dostaly do všeobecného povědomí v posledních měsících tím, že jako jedny z prvních na světě uvedly na trh účinnou vakcínu proti onemocnění COVID-19. V letošním roce se tak dá přepokládat, že díky úspěšným vakcínám dosáhnou tržby především u společností Pfizer a Moderna rekordních úrovní. S rostoucí proočkovaností populace a odezníváním pandemie pak analytici očekávají u těchto společností do roku 2023 postupný pokles tržeb.

Konstrukce PDCP VACCINATION AUTOCALL umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace cen podkladových aktiv. PDCP VACCINATION AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.
 

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír VACCINATION AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson.
 • V období trvání PDCP VACCINATION AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP VACCINATION AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP VACCINATION AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 8 % (viz Poz.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 %
  své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP VACCINATION AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice
  a není mu vyplacen žádný výnos.

  Další informace naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 11.10.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP VACCINATION AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 4. 10. 2021.

Pozn. 3:  Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Podkladové aktivum


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů a dluhových CP. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a dluhových CP a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis či dluhový CP...

 
Nákup dluhopisu či dluhového CP Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy či dluhové CP do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu či dluhového CP zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy a dluhové CP České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím specialistů našeho Klientského centra na tel. č. 800 468 378.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Pro více informací si prosím přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění