Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Reverse convertibles

Reverse convertibles

 
Investoři, kteří neočekávají žádné významné pohyby akcií, mohou při investování do Reverse convertibles obdržet vysoký, fixní kupon. Maximální výnos je omezen jeho hodnotou. Tato forma investice je velmi zajímavá v prostředí akciových trhů, u kterých se neočekává další silnější růst.


Zvolte kriteria pro výběr
Podkladové aktivum
Splatnost
Kupon
Vzdálenost bariéry v %

Žádný výsledekInformace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění