Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Čtyřletý dluhopis společnosti PEGAS

 
Výjimečná investiční příležitost:
 
Čtyřletý dluhopis společnosti PEGAS s atraktivním výnosem!


  PEGAS NONWOVENS

  je předním světovým výrobcem netkaných textilií působící na trhu již od roku 1990. Netkané textilie jsou využívány především v oblasti trhu výrobků určených k osobní hygieně, zejména dětských plen, dámských hygienických produktů a produktů pro inkontinenci v dospělosti. Dále se pak využívají ve stavebnictví, zemědělství či lékařství.

  Proč si dluhopis společnosti PEGAS koupit?

  V současném nízko-úrokovém tržním prostředí Vám Česká spořitelna přináší možnost investovat do dluhopisů kvalitního emitenta s atraktivním kuponem, s jasně formulovanou výrobní a obchodní strategií, se stabilními obchodními výsledky a atraktivní expanzivní politikou, který dlouhodobě patří mezi ziskové společnosti na českém akciovém trhu.


  Excellence Award

  V roce 2013 získala společnost PEGAS NONWOVENS již šestý rok v řadě prestižní ocenění „Excellence Award“ od společnosti Procter & Gamble pro dodavatele dlouhodobě poskytující služby na nejvyšší úrovni.

  Špičkové technologie

  PEGAS NONWOVENS je dodavatelem předních světových výrobců hygienických potřeb, které používají miliony lidí na celém světě. K výrobě používá špičkových technologií, které zajišťují maximální kvalitu jejich produktů. Je vlastníkem několika patentů v oblasti výroby netkaných textilií.


  Jak a kde nakoupit

  Pro informace jak nakoupit
  dluhopis společnosti PEGAS
  kontaktujte svého poradce.

  Produktový list dluhopisu

  • Základní údaje
  • Důležité informace
  • Jmenovitá hodnota
  • Minimální investice


  Důležité upozornění:

  Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice do Dluhopisu PEGAS 2,85/18 Vám rád poskytne Váš privátní bankéř či investiční specialista. Informovat se také můžete na lince 224 995 300. V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry kolísat nad i pod jeho jmenovitou hodnotu. Držitel Dluhopisu PEGAS 2,85/18 nese kreditní riziko emitenta.
  Česká spořitelna informuje investory o skutečnosti, že po ukončení úpisu Dluhopisů od emitenta obdrží odměnu za umisťování Dluhopisů pohybující se ve výši až do 1 % z celkového objemu investic do těchto Dluhopisů zprostředkovaných ČS.
  Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se předmětem individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze u příjmu z prodeje dluhopisu), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového přiznání.
  Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Názory, prognózy a odhady v materiálu prezentované odrážejí nejlepší znalosti analytiků České spořitelny ke dni vydání materiálu a mohou se změnit bez udání důvodu. Tento reklamní leták vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution a má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené. Leták má časově omezenou platnost, byl vypracován výhradně jako obecná informace a nepředstavuje žádné investiční doporučení České spořitelny a Erste Group Bank AG, pobídku k nákupu či prodeji, účasti na uvedeném produktu (dále jen „Finanční nástroj“) či obchodní strategii, která tento Finanční nástroj zahrnuje. Úplná informace o Finančním nástroji je uvedena v Konečných podmínkách Finančního nástroje v kombinaci s Prospektem Finančního nástroje a všemi s nimi spojenými dodatky. Leták byl poprvé uvolněn k rozšiřování 23.10.2014. Elektronická verze všech dokumentů je zveřejněna na internetovém portálu www.investicnicentrum.cz. Prospekt získáte též na stránce http://www.csas.cz/pegas_dluhopis_2018.
  Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

  Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

  Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění