Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír AIRBAG AUTOCALL 2

ISIN:
XS1520285716

Datum: 22.03.2019 00:01:10
Nákup Prodej
100,35 -
Změna -0,27% (-0,28)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentapodnik
Země vydáníCH
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu30.11.2020
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise30.11.2018
Splatnost30.11.2020
Návratnost0,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu5 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den20.11.2020

PDF ke stažení

Sdělení klíčových informacíPDF Download
LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír AIRBAG AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 17 % již za 2 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 4,25 % (viz Pozn.) již po prvním půlroce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 4,25 % (viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100% (po půl roce), 90% (po roce) a 80% (po roce a půl).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Náklady distributora platné ke dni emise: přibližně 1,12 % ročně, přesné vyjádření naleznete ve Smlouvě o nákupu PDCP AIRBAG AUTOCALL 2
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
  ------------------------------------------------------
  Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta
www.credit-suisse.com nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://docs.credit-suisse.com/.

 • PDCP negarantuje návratnost investované částky a investor by mohl ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP nese kreditní riziko emitenta.
 • Celk. výnos je vyplácen jednorázově za celou dobu trvání PDCP k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěr. hodnoty akcií klesne cena alespoň jedné z podklad. akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob invest. poradenství, požádejte svého bankéře či invest. specialistu, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
 • Riziková váha produktu je 5 (na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenc. vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně).
 • Držitel PDCP nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Produkt podléhá anglickému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmen. hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Credit Suisse AG (S&P's A / Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: ROYAL DUTCH SHELL PLC, AT&T INC, BANK OF AMERICA CORPORATION a ROCHE HOLDING AG
 • Upis. období: 5.11.2018 (9.00) až 23.11.2018 (16.00)
 • Cena v úpisu: 100 %
 • Cena za úpis: 0 %
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 23.11.2018
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 23.11.2020
 • Data možného automatického předčasného splacení: 30.5.2019, 2.12.2019, 2.6.2020
 • Srovnávací hodnoty pro automatické předčasné splacení: naleznete v letáku
 • Minimální investice: 1 ks
 • Bariéra pro výplatu jmen. hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované poč. hodnoty jednotl. akcií
 • Cena za obstarání odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Likvidita: denní dle aktuálních trž. cen na kurzovním lístku ČS

Popis

Hledáte zajímavou příležitost investovat do vysoce kvalitních globálních společností, které se vyznačují dlouhodobě vysokou stabilitou a patří mezi světové lídry ve svých oborech? Pokud tedy patříte mezi zkušenější investory, pak by vás mohla zajímat investice do dvouletého Prémiového dluhového cenného papíru AIRBAG AUTOCALL 2 (PDCP AIRBAG AUTOCALL 2).

Prémiový dluhový cenný papír AIRBAG AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní půlroční výnos ve výši 4,25 % (viz Pozn.).

Dvouletý PDCP AIRBAG AUTOCALL 2 nabízí možnost získat atraktivní půlroční fixní výnos ve výši 4,25 % (viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 17 % za dvouleté trvání PDCP. Výplata výnosu i výplata jeho jmen. hodnoty se odvozuje od vývoje čtyř akcií globálně působících společností, které se vyznačují dlouhodobě vysokou stabilitou podnikání. O kvalitě a stabilitě vybraných společností svědčí i fakt, že patří ke společnostem s výplatou tradičně atraktivní dividendy.
Vybrané společnosti patří ve svých sektorech k lídrům trhu. Ropný průmysl reprezentuje společnost ROYAL DUTCH SHELL, telekom. sektor pak americká společnost AT&T, finančnictví bankovní gigant BANK OF AMERICA CORP a farmaceut. průmysl je zastoupen švýc. společností ROCHE HOLDING AG. PDCP AIRBAG AUTOCALL 2 navíc v případě stagnace či růstu cen podklad. aktiv umožňuje jeho automatické předčasné splacení, a to již po prvním půlroce trvání a následně každý půlrok po dobu jeho trvání až do data jeho splatnosti.

Zajímavý „airbag“ ochranný mechanismus
Konstrukce PDCP typu „Airbag“ funguje jako „ochrana před nárazem“, v tomto případě před prolomením bariéry. Umožňuje získat atraktivní půlroční fixní výnos i v případě omez. poklesu podklad. aktiv. V situaci, kdy všechna podkl. aktiva stagnují nebo rostou, skončí PDCP předčasně, a výnos je odstupňován délkou jeho trvání. Šance na předčasné splacení se díky klesající bariéře navíc každých 6 měsíců zvyšuje.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír AIRBAG AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akcií společností ROYAL DUTCH SHELL PLC, AT&T INC,
  BANK OF AMERICA CORPORATION a ROCHE HOLDING AG.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít půlročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 4,25 % (viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 17 % (ekvivalent čtyř půlročních výnosů ve výši 4,25 %(viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhového cenného papíru AIRBAG AUTOCALL 2 snížené o ztrátu nejhorší ze čtyř akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 45 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  PŘÍKLAD: naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost je 30.11.2020

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za úpis: 0 %

--------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho automatické předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.


Podkladové aktivum

ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29

Mezinárodní britsko-nizozemská globální ropná akciová společnost, která působí ve více než 160 zemích světa a zaměstnává přes 92 tisíc lidí. Řadí se mezi nejznámější  a nejvýznamnější firmy na světě. Mezi nejdůležitější a nejviditelnější oblasti aktivit společnosti Shell patří hledání nalezišť nerostných surovin, těžba a zpracování ropy, obchodování s ropou a ropnými produkty, těžba a zpracování zemního plynu, uhlí, dřeva, železných i neželezných rud. Neméně významné je její působení v oblasti petrochemického a chemického průmyslu a v řadě jiných odvětví, např. využívání netradičních a obnovitelných zdrojů energie atd.. Podstatnou součást aktivit firmy Shell představuje oblast vědeckého výzkumu a vývoje.

ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
Švýcarská společnost s centrálou v Basileji, která se řadí do čela světoznámých farmaceutických firem zaměřených na výzkum. V oboru biotechnologií je dokonce na první příčce. Celosvětově zaměstnává přes 94 tisíc lidí a své výrobky prodává ve více než 150 zemích světa. Zaměřuje se na vývoj léčiv a diagnostických zařízení a je lídrem v oblasti zdravotnického výzkumu.
BANK OF AMERICA CORPORATION
US0605051046
Americká nadnárodní bankovní a finanční společnost se sídlem v Charlotě v Severní Karolíně. Jedná se o jednu ze čtyř největších bank v USA. Řadí se mezi globální lídry v oblasti korporátního a investičního bankovnictví. Obchoduje širokou škálu tříd aktiv, které slouží korporacím, vládám, institucím a jednotlivcům na celém světě. Společnost nabízí klientům finanční produkty a služby  ve Spojených státech a více než 35 dalších zemích.
AT&T INC
US00206R1023
Americká telekomunikační společnost sídlící v texaském Dallasu a její jméno se stalo synonymem nejlepší a nejspolehlivější telefonní služby na světě. AT&T je největší telekomunikační společnost na světě, největším dodavatelem mobilních telefonů a největším dodavatelem pevných linek v USA. Prostřednictvím svých mobilních sítí obsluhuje více než 150 milionů zákazníků. Jejich telekomunikačních řešení využívá více než 3,5 milionu firemních zákazníků.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis...

 
Nákup dluhopisu Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění