Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 17

ISIN:
XS1686423853

Datum: 12.12.2018 00:00:00
Nákup Prodej
92,30 93,30
Změna -0,08% (-0,07)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníNL
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu22.02.2021
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise04.01.2018
Splatnost22.02.2021
Návratnost97,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den12.02.2021

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot Nákup/Prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Ceny Nákup/Prodej jsou uvedeny bez AÚV. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 17 nabízí?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 15 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participaci na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR.
 • Pravidelné pozorování a fixování dosažených výnosů. Výsledný výnos je vypočten jako 100% participace z průměru čtvrtletně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při větším propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 97 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) prémiového dluhového cenného papíru.
 • Okamžitá dostupnost prostředků. Prémiový dluhový cenný papír můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 97 % jeho jmenovité hodnoty, garance se vztahuje k výplatě při splatnosti.

-------------------------------------
Pozn.: Garance je podmíněna tím, že nedojde k selhání emitenta a garanta.

 • Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 17 negarantuje návratnost celé investované částky.
 • Držitel prémiového dluhového cenného papíru nese kreditní riziko emitenta.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta: www.bnpparibas.com
 • Podkladové aktivum: STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR (více informací na: www.stoxx.com)
 • Konečné podmínky: https://eqdpo.bnpparibas.com/Index.aspx?ID=EFiLHnrUkjCbO9uUJ%2fwTEA%3d%3d
 • Garance: 97 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PDCP ke dni splatnosti
 • Participace: 100 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Maximální výplata:  115 % jmenovité hodnoty PDCP
 • Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % + participace 100 % × (průměrná hodnota z 12 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 97 %, maximálně 115 %
 • jmenovitá hodnota: 10 000 Kč
 • minimální investice: 1 ks
 • Měna: česká koruna (CZK)
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva: 2.2.2018
 • Pozorování: čtvrtletní, vždy k 2.5., 2.8., 2.11., 2.2., s konvencí následujícího pracovního dne
 • Poslední pozorování: 2.2.2021
 • Datum emise: 4.1.2018
 • Náklady distributora platné ke dni emise: přibližně 0,5 % ročně, přesné vyjádření naleznete ve Smlouvě o nákupu PDCP PROFIT 17
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: přibližně 0,25 % ročně, přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
 • Likvidita: denní dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Datum splatnosti: 22.2.2021
 • Riziková váha produktu: 2 (na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpod

Popis

Zajímavý potenciál výnosu až 15 % za tři roky s návratností min. 97 % jmenovité hodnoty PDCP PROFIT 17 k jeho splatnosti.

Každý racionálně uvažující člověk hledá způsoby, jak co nejefektivněji zhodnotit své peníze. Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně, jaký je její výnosový potenciál, a jaké je tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro vás tyto parametry také důležité, pak je tu pro vás Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 17. Je určen pro klienty, kteří nepožadují pravidelné platby výnosů, ale preferují růst své investice v závislosti na vývoji akciových trhů. Zároveň jsou ochotni přijmout i kolísavost těchto trhů, která může vést ke konečné hodnotě investice pod úrovní nominálu.

Výnos tříletého Prémiového dluhového cenného papíru PROFIT 17 je odvozen od vývoje vysoce renomovaných globálních společností, které se vyznačují především nízkým kolísáním hodnoty jejich akcií a vysokým dividendovým výnosem.

Ty jsou reprezentovány globálním akciovým indexem STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR, který se zaměřuje na výběr společností, které při svém podnikání vnímají dopad na ekologii, sociální sféru a zaměřují se na racionalizaci řízení. Zkratka ESG vychází z anglických pojmu Environmental, Social a Governance, které by se daly volně přeložit jako v souladu s životním prostředím, sociálně uvědomělé a racionálně řízené. Do indexu jsou např. zařazeny akcie společností SWISSCOM (Švýcarsko), BCE Inc. (Kanada), TELUS (Kanada), SWISS REINSURANCE COMPANY (Švýcarsko), ZURICH INSURANCE GROUP (Švýcarsko), MUENCHENER RUECK (Německo), ALLIANZ (Německo), nebo FONCIERE DES REGIONS (Francie) a další. Každé čtvrtletí je složení indexu revidováno a podle aktuálního tržního vývoje je zastoupení jednotlivých společností a jejich váha v indexu optimalizována.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 17 funguje?

 • Výnos tříletého PDCP PROFIT 17 závisí na vývoji akciového indexu STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR.
 • Dne 2. 2. 2018 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je čtvrtletně pozorováno. Každé čtvrtletí je v den pozorování zafixována jeho hodnota.
 • Ze součtu těchto 12 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Během doby trvání prémiového dluhového cenného papíru muže být započtena i záporná hodnota.
 • Celkový výnos při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru + participace 100 % × (průměr hodnot podkladového aktiva ze všech 12 pozorování/počáteční hodnota podkladového aktiva – 1).
 • I při větším propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 97 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) prémiového dluhového cenného papíru.
 • Během doby trvání PDCP může jeho hodnota poklesnout i pod 97 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 15 % jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru za dobu trvání PDCP PROFIT 17, tedy za 3 roky.
 • Pravidelné pozorování a průměrování získaných hodnot částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PDCP PROFIT 17. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností.)


Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost Prémiového dluhového cenného papíru je 22.2.2021
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhového cenného papíru trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-------------------------------------
Pozn.: Garance je podmíněna tím, že nedojde k selhání emitenta a garanta.

 


Podkladové aktivum

STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR
CH0298407260

Globální akciový index STOXX® Global ESG Leaders Select 50 EUR se zaměřuje na výběr společností, které při svém podnikání vnímají dopad na ekologii, sociální sféru a zaměřují se na racionalizaci řízení. Zkratka ESG vychází z anglických pojmu Environmental, Social a Governance, které by se daly volně přeložit jako v souladu s životním prostředím, sociálně uvědomělé a racionálně řízené. Do indexu jsou např. zařazeny akcie společností SWISSCOM (Švýcarsko), BCE Inc. (Kanada), TELUS (Kanada), SWISS REINSURANCE COMPANY (Švýcarsko), ZURICH INSURANCE GROUP (Švýcarsko), MUENCHENER RUECK (Německo), ALLIANZ (Německo), nebo FONCIERE DES REGIONS (Francie) a další.
Více informací na: www.stoxx.com


Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis...

 
Nákup dluhopisu Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění