Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 15

ISIN:
AT0000A1YHE5

Datum: 17.01.2018 00:00:00
Nákup Prodej
89,30 -
Změna -0,03% (-0,03)

Základní údaje

Typ dluhopisuStrukturované dluhopisy
Styl dluhopisuseniorní
Typ emitentafinanční instituce
Země vydáníAT
Aktuální kupon0,000%
Styl kuponuvariabilní
Datum výplaty kuponu21.11.2022
Výplata kuponupři splatnosti
Výnos do splatnosti-
Datum emise10.10.2017
Splatnost21.11.2022
Návratnost95,00
MěnaCZK
Nominální hodnota10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích-
Alikvotní úrokový výnos0,00
Rizikovost produktu2 (stupnice 1-7)
Poslední obchodní den11.11.2022

PDF ke stažení

LetákPDF Download
ReportPDF Download
Sdělení klíčových informacíPDF Download
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Graf je tvořen hodnotami, které jsou aritmetickým průměrem hodnot nákup/prodej (MID) z předchozího pracovního dne. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Co Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 15 nabízí?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 15 % za dobu jeho trvání.
 • 100% participaci na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva – indexu STOXX®Europe Select 50.
 • Návratnost min. 95 % jeho jmenovité hodnoty ke dni jeho splatnosti.
 • Pravidelné pozorování a fixování dosažených výnosů. Výsledný výnos je vypočten jako 100 % participace z průměru čtvrtletních zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • Okamžitá dostupnost prostředků. Prémiový dluhový cenný papír můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.
 • Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 15 negarantuje návratnost investované částky. Garantuje návratnost 95 % jeho jmenovité hodnoty k datu splatnosti.
 • Držitel prémiového dluhového cenného papíru nese kreditní riziko emitenta.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Garance:  návratnost 95 % jmenovité hodnoty PDCP ke dni splatnosti
 • Participace: 100 % na pravidelně pozorovaném vývoji podkladového aktiva
 • Maximální výplata: 115 % jmenovité hodnoty PDCP
 • Vzorec pro prémii: 100 % + participace 100% x(průměrná/počáteční hodnota – 1), minimálně 95 %, maximálně 115 %
 • Podkladové aktivum: STOXX®Europe Select 50 (více informací na: www.stoxx.com)
 • jmenovitá hodnota jednoho dluhového cenného papíru: 10 000 Kč
 • minimální investice: 1 ks
 • Měna: česká koruna (CZK)
 • Stanovení počáteční hodnoty podklad. aktiva: 10.11.2017
 • Pozorování: čtvrtletní, vždy k 10.2., 10.5., 10.8., 10.11. s konvencí následujícího pracovního dne
 • Poslední pozorování: 10.11.2022
 • Likvidita: denní dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Datum splatnosti: 21.11.2022
 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • Riziková váha produktu: 2 (na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7)

Popis

Zajímavý potenciál výnosu až 15 % za pět let s návratností min. 95 % jmenovité hodnoty PDCP PROFIT 15 k jeho splatnosti.

Každý racionálně uvažující člověk hledá způsoby, jak co nejefektivněji zhodnotit své peníze. Vyhodnotit a zvážit, které investiční řešení je pro něj to nejlepší, však není úplně jednoduché. Pro mnohé je pak důležité předem vědět, jak se investice může vyvíjet, a hlavně, jaký je její výnosový potenciál, a jaké je tržní riziko, které podstoupí. Jsou-li pro vás tyto parametry také důležité, pak je tu pro vás Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 15.

Výnos pětiletého Prémiového dluhového cenného papíru PROFIT 15 je odvozen od vývoje vysoce renomovaných evropských společností, které se vyznačují především nízkým kolísáním hodnoty jejich akcií a které dlouhodobě vyplácejí vysoký dividendový výnos.

Výpočet výnosu

Jak Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 15 funguje?

 • Výnos pětiletého PDCP PROFIT 15 závisí na vývoji akciového indexu STOXX® Europe Select 50 obsahující vysoce kvalitní akcie společností ze všech hlavních evropských trhů.
 • Dne 10.11.2017 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je čtvrtletně pozorováno. Každé čtvrtletí je v den pozorování zafixována jeho hodnota.
 • Ze součtu těchto 20 hodnot získaných v rámci pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Během života prémiového dluhového cenného papíru může být započtena i záporná hodnota.
 • Celkový výnos při splatnosti se vypočítá: 100 % + participace 100 % × (průměr hodnot podkladového aktiva ze všech 20 pozorování/počáteční hodnota podkladového aktiva – 1).
 • Minimální návratnost PDCP PROFIT 15 ke dni splatnosti je 95 % jeho jmenovité hodnoty.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 15 % za dobu trvání PDCP PROFIT 15, tedy za 5 let.
 • Pravidelné pozorování a průměrování získaných hodnot částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva.

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Vypořádání

 • splatnost Prémiového dluhového cenného papíru je 21.11.2022
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhového cenného papíru trvá 3 pracovní dny

Podmínky nákupu/prodeje

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání nákupu: 100 Kč za pokyn
 • dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

Podkladové aktivum

STOXX EUROPE SELECT 50
CH0298406999
Evropský akciový index STOXX® Europe Select 50, který se neomezuje pouze na země eurozóny, ale vybírá akcie společností ze všech hlavních evropských trhů napříč všemi ekonomickými  odvětvími  (např. akcie společností ALLIANZ, BAE SYSTEMS, BIC, GLAXOSMITHKLINE, KOMERČNÍ BANKA, NN, RTL, SWISSCOM, VIVENDI a další). Každé čtvrtletí je složení indexu revidováno a podle aktuálního tržního vývoje je zastoupení jednotlivých společností  a jejich váha v indexu optimalizována.

Know-How

 
V rámci našeho Know-How můžete získat veškeré relevantní informace týkající se různých typů dluhopisů. Navštivte například Vše o produktech, kde jsou pro Vás připraveny detaily o fungování dluhopisů a jejich chování v různých tržních obdobích. Nebo se podívejte do slovníčku investičních pojmů, který Vám odkryje na první pohled neznámé výrazy.
 
 

Kontakt

 
Nenašli jste odpověď na otázku v naší Know-How sekci? Napiště nám prostřednictvím kontaktního formuláře.
 

Proč si koupit dluhopis...

 
Nákup dluhopisu Vám umožní uložit peněžní prostředky na určitou dobu a pokud si ponecháte dluhopisy do data splatnosti, i za předem známý výnos. Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty dluhopisu zaručuje jako jejich emitent Česká spořitelna.
Dluhopisy České spořitelny lze pohodlně nakoupit na pobočkách Česká spořitelny nebo prostřednictvím služby SERVIS24.

SERVIS24 Internetbanking...

 
Víte, že dluhopisy České spořitelny můžete jednoduše nakoupit z pohodlí svého domova nebo kanceláře díky službě SERVIS24 Internetbanking? Pokud jste již s Českou spořitelnou investovali, stačí si aktivovat MUIN (majetkový účet investičních nástrojů) v záložce Spoření a investování. V opačném případě navštivte svého poradce nebo pobočku České spořitelny, rádi Vám poradíme, jak na to.

 
Investiční centrum je nyní dostupné jako aplikace pro iPhone!
Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění