Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Zlaté Prémiové vklady

Co jsou to Zlaté prémiové vklady?

Zlatý prémiový vklad je jednorázový peněžní vklad vedený v české měně, jehož úrokový výnos je tvořen prémií. Zlaté prémiové vklady jsou určeny klientům, kteří se chtějí podílet na vývoji ceny zlata bez rizika ztráty investované částky. Doba trvání produktu je 3 roky.

Jak fungují Zlaté prémiové vklady?

Výnos Zlatého prémiového vkladu je vypočítáván na základě měsíčního pozorování vývoje zlata. Podkladovým aktivem je londýnský odpolední fixing ceny zlata v USD. Zisky a ztráty zlata během každého měsíce jsou omezeny.
V každém z 36 měsíčních období se počítají výnosy a ztráty vždy jen v rámci právě sledovaného měsíce.

Zaznamenané meziměsíční hodnoty se během doby trvání vkladu sčítají. Jakmile průběžný součet těchto měsíčních pozorování dosáhne předem stanovené výše, je prémie uzamčena na této úrovni. Další vývoj už nemůže uzamčený výnos snížit, prémie však může dále růst. Stejné pravidlo uzamykání výnosu platí i pro násobky stanovené výše.

Vaše benefity

Ztráty z případného propadu ceny zlata během jednoho období jsou pro výpočet prémie omezeny a současně se plně projevují na příznivé vstupní úrovni pro následující měsíc.
Jakmile průběžný součet měsíčních pozorování dosáhne předem stanovené výše, je prémie uzamčena. Další vývoj už nemůže uzamčený výnos snížit, prémie však může dále růst.

Vaše výhody

 • Každý měsíc možnost dosáhnout Prémiového výnosu
 • Vklad garantuje 100 % vložených prostředků s minimálním výnosem předem stanovené výše při splatnosti bez ohledu na tržní vývoj
 • Uzamykání výnosu
 • Na Zlaté prémiové vklady se stejně jako na termínované vklady vztahuje zákonné pojištění vkladů.
 • Založení a vedení vkladu je zcela zdarma.
 • Všechny prémiové vklady v CZK lze nakoupit na pobočkách ČS nebo též prostřednictvím služby SERVIS 24.
 • Díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice.

Měli byste vědět

 • Zlaté prémiové vklady podléhají stejnému zdanění jako termínované vklady, u fyzických osob jsou výnosy zdaněny 15% srážkovou daní.
 • Zlaté prémiové vklady je možno předčasně ukončit na pobočkách České spořitelny. V tomto případě je však díky dodatečným nákladům banky účtován sankční poplatek. Ten činí u Zlatých prémiových vkladů 3% z vybírané částky.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelnyPodmínky nákupu

 • Pro založení Zlatého prémiového vkladu je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro založení Zlatého prémiového vkladu není nutné mít peněžní účet v České spořitelně. Prostředky na úhradu zlatého prémiového vkladu lze poslat na příslušný sběrný účet z jakéhokoliv korunového účtu. Minimální investice u Zlatého prémiového vkladu činí 10 000 korun.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).

Jak Zlaté prémiové vklady reagují na...

… růst cen zlata?
Růst ceny zlata je vždy pozitivní zprávou pro výši prémie. Při dlouhodobém růstu ceny zlata může navíc klient profitovat z uzamčení výnosu.

… pokles cen zlata?
Pokles ceny zlata není příznivý pro výši výnosu, ale ztráty z případného propadu během jednoho období jsou pro výpočet prémie omezeny. Současně se plně projevují na příznivé vstupní úrovni pro následující měsíc.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění