Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Ostatní Prémiové vklady

Co jsou to Ostatní Prémiové vklady?

Prémiový vklad je jednorázový peněžní vklad vedený v české koruně, jehož úrokový výnos je tvořen prémií. Ostatní Prémiové vklady jsou určeny klientům, kteří chtějí investovat na akciovém nebo komoditním trhu bez rizika ztráty investované částky. Výše prémie závisí na vývoji cen vybraných podkladových aktiv. Doba trvání produktu je 1 až 4 roky.

Jak fungují Ostatní Prémiové vklady?

Výše prémie vkladu závisí na vývoji vybraných podkladových aktiv a zvolené konstrukci daného prémiového vkladu. Ostatní Prémiové vklady slouží k využití aktuální investiční příležitosti mimo standardní nabídku. Tyto produkty slouží jako zajímavý doplněk portfolia.

Vaše benefity

Ostatní Prémiové vklady přináší Možnost profitovat z vybraného investičního příběhu, zajímavého podkladového aktiva nebo speciální konstrukce. Slouží k rozšíření investičních možností a diverzifikaci portfolia.

Vaše výhody

 • Na prémiové vklady se stejně jako na termínované vklady vztahuje zákonné pojištění vkladů.
 • Založení a vedení vkladu je zcela zdarma.
 • Všechny prémiové vklady v CZK lze nakoupit na pobočkách ČS nebo též prostřednictvím služby SERVIS 24.
 • Díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice.

Měli byste vědět

 • Prémiové vklady podléhají stejnému zdanění jako termínované vklady, u fyzických osob jsou výnosy zdaněny 15% srážkovou daní.
 • Prémiové vklady je možno předčasně ukončit na pobočkách České spořitelny. V tomto případě je však díky dodatečným nákladům banky účtován sankční poplatek. Ten činí u akciových prémiových vkladů 2 - 6% z vybírané částky.


Podmínky nákupu

 • Pro založení prémiového vkladu je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro založení prémiového vkladu není nutné mít peněžní účet v České spořitelně. Prostředky na úhradu prémiového vkladu lze poslat na příslušný sběrný účet z jakéhokoliv korunového účtu.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).

Jak Ostatní Prémiové vklady reagují na...

… růst cen podkladových aktiv?
Dosud vydané emise cílí na růst cen podkladových aktiv. Růst cen podkladových aktiv je tedy pozitivní zprávou pro výši prémie.

… pokles podkladových aktiv?
Dosud vydané emise cílí na růst cen podkladových aktiv. Pokles cen podkladových aktiv tedy může mít negativní vliv na výši prémie.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění