Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Indexové/Komoditní certifikáty

Co jsou to Indexové/Komoditní certifikáty?

Pomocí indexového certifikátu můžete přímo těžit z vývoje podkladového aktiva. V případě nákupu certifikátu, kde podkladové aktivum je akciový index, tak diverzifikujete riziko, protože neinvestujete do jednoho konkrétního cenného papíru, ale do určitého indexu – jako např. DAX. Vaše investice tak není ovlivňována výkyvy jednotlivého cenného papíru, ale kombinovaným vývojem všech cenných papírů obsažených v indexu.
Ztráty jedné skupiny akcií mohou být kompenzovány zisky jiné skupiny v daném indexu. Vaše celkové riziko je tedy nižší, pokud jste držiteli indexového certifikátu, než kdybyste byli držiteli určitých konkrétních akcií. V případě komoditních certifikátů je podkladovým aktivem určitá komodita - např. zlato, ropa.

Jak fungují Indexové/Komoditní certifikáty?

Indexové/Komoditní certifikáty jsou vydávány v určitém směnném poměru vůči podkladovému aktivu. Nejčastěji jsou obchodovány v poměru 1:100, 1:10 nebo 1:1 vůči příslušnému indexu/ceně komodity. To znamená, že pokud je například index DAX na 8000 bodech, bude jeden indexový certifikát se směnným poměrem 1:100 vůči ATX stát 80 EUR.

Vaše benefity

Pokud jste přesvědčeni o budoucím růstu cen určitého indexu/komodity, představují indexové/komoditní certifikáty cenově efektivní způsob, jak investovat do podkladového aktiva. Tento certifikát odráží cenové pohyby podkladového indexu/komodity v poměru 1:1. U indexových/komoditních certifikátů emitenti v podstatě neúčtují žádné nebo nízké manipulační nebo správní poplatky.

Vaše výhody

  • Těžíte přímo z vývoje podkladového aktiva. Znamená to, že v případě trhů vykazujících vzestup, nejsou vaše potenciální zisky nijak omezeny.
  • Indexové certifikáty jsou nákladově efektivní formou investice.
  • Indexové certifikáty představují snadný způsob, jak diverzifikovat riziko.

Měli byste vědět

  • Trhy vykazující pokles způsobují u indexových/komoditních certifikátů ztráty.
  • Indexový/Komoditní certifikát nikdy nemůže výkonností překonat podkladové aktivum.
  • V případě, že nejde o quanto certifikát neboli certifikát není zajištěn vůči měnovému riziku, ovlivňuje výkonnost certifikátu pozitivně nebo negativně vývoj směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, klesá cena certifikátu, pokud CZK oslabuje, roste cena certifikátu.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelny


Jak Indexové/Komoditní certifikáty reagují na…

… trhy vykazující vzestup?
Trhy vykazující vzestup znamenají úměrně rostoucí indexové/komoditní certifikáty. Pokud index DAX zaznamená růst například z 8000 na 8800 bodů, tj. o 10 %, vzroste hodnota indexového certifikátu rovněž o 10 % ze 80 na 88 EUR (v případě směnného poměru 1:100).

… stabilní trhy?
Pokud index/komodita nevykazuje žádný pohyb, indexový/komoditní certifikát se rovněž nepohne.

… trhy vykazující pokles?
Trhy vykazující pokles znamenají úměrně klesající indexové/komoditní certifikáty. Pokud index DAX zaznamená pokles například ze 8000 na 7200 bodů, tj. o 10 %, klesne hodnota indexového certifikátu rovněž o 10 % ze 80 na 72 EUR.


Graf: zisk / ztráta
 
Vysvětlivky:
červená čára - indexový / komoditní certifikát
černá čára - podkladové aktivum
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb softwear pro analýzu webu a cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Pro více informací včetně postupu pro odvolání souhlasu si přečtěte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění