Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vše o produktech: Akciové Prémiové vklady

Co jsou to Akciové prémiové vklady?

Prémiový vklad je jednorázový peněžní vklad vedený v české koruně nebo v euru, jehož úrokový výnos je tvořen prémií. Akciové prémiové vklady jsou určeny klientům, kteří chtějí investovat na akciovém trhu bez rizika ztráty investované částky. Výše prémie závisí na vývoji cen vybraných akciových titulů. Doba trvání produktu je 2,5 roku.

Jak fungují Akciové prémiové vklady?

Výše prémie vkladu závisí na vývoji cen vybraných akcií společností obchodovaných v Evropě, Asii a Americe a stanovuje se každý kalendářní den. Pro stanovení výše prémie je rozhodující počáteční hodnota každé akcie. S počátečními cenami se každý kalendářní den v prémiovém období porovnávají závěrečné ceny akcií pro daný den a dle předem stanovených pásem je připisována prémie odpovídající jedné ze tří úrokových sazeb. Jsou-li ceny všech akciových titulů nad svou počáteční hodnotou nebo se jí rovnají, použije se nejvyšší úroková sazba. Je-li cena některého akciového titulu pod svou počáteční hodnotou, ale ceny všech akciových titulů jsou alespoň na úrovni stanovené bariéry, použije střední sazba. Sazba 0% se použije v den, kdy cena jedné nebo více akcií poklesne pod stanovenou bariéru.

Vaše benefity

Investor získá prémii nejen v případě růstu cen akcií, atraktivní prémii přináší vklad též v případě omezeného poklesu cen vybraných akcií. Výnosy jsou navíc pozorovány a uzamykány denně, takže další vývoj již nemůže ohrozit doposud připsanou výši prémie.

Vaše výhody

 • Denní připisování a uzamykání výnosů.
 • Na prémiové vklady se stejně jako na termínované vklady vztahuje zákonné pojištění vkladů.
 • Založení a vedení vkladu je zcela zdarma.
 • Všechny prémiové vklady v CZK lze nakoupit na pobočkách ČS nebo též prostřednictvím služby SERVIS 24.
 • Díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice.
 • Nabízí investici v české měně nebo v eurech.

Měli byste vědět

 • Prémiové vklady podléhají stejnému zdanění jako termínované vklady, u fyzických osob jsou výnosy zdaněny 15% srážkovou daní.
 • Prémiové vklady je možno předčasně ukončit na pobočkách České spořitelny. V tomto případě je však díky dodatečným nákladům banky účtován sankční poplatek. Ten činí u akciových prémiových vkladů 5% z vybírané částky.

 
Ceníky investičních produktů

na stránkách České spořitelnyPodmínky nákupu

 • Pro založení prémiového vkladu je zapotřebí mít zřízen majetkový účet investičních nástrojů u České spořitelny. Zřízení majetkového účtu je zdarma, lze ho provést na jakékoliv pobočce České spořitelny, investor potřebuje platný průkaz totožnosti, právnická osoba doklady o právní subjektivitě.
 • Pro založení prémiového vkladu není nutné mít peněžní účet v České spořitelně. Prostředky na úhradu prémiového vkladu lze poslat na příslušný sběrný účet z jakéhokoliv korunového účtu. Pro založení prémiového vkladu v eurech nebo dolarech je nutné mít investiční účet u České spořitelny v příslušné měně. Založení a vedení investičního účtu je zdarma.
 • Minimální investice u prémiových vkladu v CZK činí 10 000 korun. Minimální investice u Akciového prémiového vkladu v EUR je 400 eur.

Kdo může nakoupit?

 • Občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18-ti let (v případě nezletilého jeho zákonný zástupce).
 • Právnická osoba, fyzická osoba-podnikatel.
 • Další subjekty založené na základě zákonů ČR, (nadace, hnutí, politické strany).

Jak Akciové prémiové vklady reagují na...

… růst cen akcií?
Růst cen akcií je vždy pozitivní zprávou pro výši prémie. Vzrostou-li ceny všech akciových titulů nad svou počáteční hodnotou nebo se jí rovnají, je pro daný den připsána prémie odpovídající nejvyšší sazbě.

… pokles cen akcií?
Pokles cen akcií je pro určení výše prémie špatnou zprávou. Akciový prémiový vklad ale přináší atraktivní prémii též v případě omezeného poklesu cen vybraných akcií. Je-li cena některého akciového titulu pod svou počáteční hodnotou, ale ceny všech akciových titulů jsou alespoň na úrovni stanovené bariéry, je pro daný den připsána prémie odpovídající střední sazbě.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění