Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.407,55 +0,02%
BUX 58.669,83 +0,42%
PTX 1.102,21 +0,88%
SAX 312,24 0,00%
CECE 1.798,03 +0,72%

Mezinárodní měny


Název   Aktuální +|-   Trend
EUR/CZK 24,3280 -0,14%
EUR/PLN 4,3307 +0,02%
EUR/HUF 381,0600 +0,05%
EUR/RON 4,9680 -0,01%
EUR/RSD 116,8446 +0,04%

Komodity

Název   Aktuální +|-   Trend
WTI SPOT 71,01 +1,47%
BRENT OIL SPOT 76,09 +1,93%
GOLD SPOT 2.004,25 0,00%
SILVER SPOT 23,0052 0,00%
PALLADIUM SPOT 942,629 -2,76%
PLATINUM SPOT 917,10 0,00%

Mezinárodní úrokové sazby


Název   Aktuální +/- (abs.) Trend
PRIBOR CZK 3M 7,0200 -0,01
BUBOR HUF 3M 10,5100 -0,05
ROBOR RON 3M 6,2400 -0,01

Mezinárodní klíčové úrokové sazby

Klíčové úrokové sazby

StátAktuálníPoslední aktualizace
Bulharsko3,64 %10.2023
Chorvatsko3,00 %12.2022
Eurozóna4,50 %10.2023
Japonsko-0,10 %10.2023
Maďarsko13,00 %9.2023
Polsko5,75 %10.2023
Rumunsko7,00 %9.2023
USA5,25 %11.2023
United Kingdom5,25 %11.2023
Česká republika7,00 %11.2023
Švýcarsko1,75 %9.2023

Máme pro Vás investiční řešení na míru.

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.