Zajímá mne:

Produkty

SAX INDEX


ISIN:
XC0009698330
WKN:
-
02.10.2023 17:00:41
Cena
330,26 EUR
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

ISIN XC0009698330
Symbol -
Stát Slovakia
Nástroje v indexu 3
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena330,26 EUR
Max330,26 EUR
Min330,26 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)330,26 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy02.10.2023 17:00:41
Cena
330,26 EUR
Změna 0,00% (0,00)

Základní údaje

ISIN XC0009698330
Symbol -
Stát Slovakia
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 3

Tržní data

Otevírací cena330,26 EUR
Max330,26 EUR
Min330,26 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)330,26 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+3,91%-4,58%-6,02%
Výkonn. (abs.)+12,44-15,85-21,15
Beta---
Volatilita10,4713,6413,63
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)330,26 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)329,07 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)321,03 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)326,30 EUR (0)
YTD Max| datum345,27 EUR (18.05.2023)
YTD Min | datum299,80 EUR (24.05.2023)
52týdenní max. | datum346,11 EUR (30.09.2022)
52týdenní min. | datum299,80 EUR (24.05.2023)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
BIOTIKA EUR33.19
CS0009013453
22,00 0,00%
0,00
 
 
21.09.23
13:39:58
4
88,00
OTP BANKA SLOVENSKO A.S. ...
SK1110001452
1,00 0,00%
0,00
 
 
22.03.21
10:59:21
3
3,00
VSEOBECNA UVEROVA BANKA E...
SK1110001437
157,00 0,00%
0,00
 
 
19.04.21
12:24:57
47
7.379,00Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.