Zajímá mne:

Produkty

ROMANIA BET-FI


ISIN:
ROXBSEI00021
WKN:
-
29.11.2023 16:50:36
Cena
57.916,75 RON
Změna -0,61% (-354,74)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Nástroje v indexu 6
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena58.271,49 RON
Max58.642,03 RON
Min57.280,90 RON
Závěrečná cena (předchozí den)58.271,49 RON
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
MUNTENIA S... 1,525 +1,33
LION CAPIT... 2,46 +0,41

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
EVERGENT I... 1,275 -3,04

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

29.11.2023 16:50:36
Cena
57.916,75 RON
Změna -0,61% (-354,74)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 6

Tržní data

Otevírací cena58.271,49 RON
Max58.642,03 RON
Min57.280,90 RON
Závěrečná cena (předchozí den)58.271,49 RON
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+13,84%+16,17%+47,41%
Výkonn. (abs.)+7.040,48+8.061,16+18.625,98
Beta---
Volatilita13,0911,2813,16
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)58.503,89 RON (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)56.967,87 RON (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)52.579,01 RON (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)51.208,79 RON (0)
YTD Max| datum59.623,50 RON (21.11.2023)
YTD Min | datum48.177,75 RON (26.06.2023)
52týdenní max. | datum59.623,50 RON (21.11.2023)
52týdenní min. | datum48.177,75 RON (26.06.2023)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
EVERGENT INVESTMENTS S.A ...
ROSIFBACNOR0
1,275 0,00%
0,00
 
 
29.11.23
16:29:46
312.129
394.422,54
FONDUL PROPRIETATEA RON0....
ROFPTAACNOR5
0,51 -2,30%
-0,01
 
29.11.23
16:57:52
25.824.537
13.231.622,96
INFINITY CAPITAL INVESTME...
ROSIFEACNOR4
1,82 0,00%
0,00
 
 
29.11.23
16:42:40
367.497
658.396,09
LION CAPITAL S.A RON0.1
ROSIFAACNOR2
2,46 0,41%
0,01
 
29.11.23
16:50:21
14.784
35.603,42
MUNTENIA SIF RON0.1
ROSIFDACNOR6
1,525 1,33%
0,02
 
29.11.23
15:22:17
10.933
16.410,60
TRANSILVANIA INVESTMENTS ...
ROSIFCACNOR8
0,30 -1,32%
-0,00
 
29.11.23
16:38:57
972.251
291.299,87Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.