Zajímá mne:

Produkty

ROMANIA BET-FI


ISIN:
ROXBSEI00021
WKN:
-
27.02.2024 16:50:17
Cena
57.237,50 RON
Změna -1,01% (-585,45)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Nástroje v indexu 6
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena57.822,95 RON
Max57.822,95 RON
Min57.039,02 RON
Závěrečná cena (předchozí den)57.822,95 RON
Obchodovaný objem (mil.)0
Objem (kusy)0

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
LION CAPIT... 2,60 -0,38
FONDUL PRO... 0,515 -0,58
EVERGENT I... 1,22 -0,81
TRANSILVAN... 0,312 -1,27
MUNTENIA S... 1,42 -1,73

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
FONDUL PRO... 0,515 -75,59
EVERGENT I... 1,22 -6,15
INFINITY C... 1,75 -1,69

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

27.02.2024 16:50:17
Cena
57.237,50 RON
Změna -1,01% (-585,45)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 6

Tržní data

Otevírací cena57.822,95 RON
Max57.822,95 RON
Min57.039,02 RON
Závěrečná cena (předchozí den)57.822,95 RON
Obchodovaný objem (mil.)0
Objem (kusy)0

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+16,28%+13,43%+23,08%
Výkonn. (abs.)+8.014,35+6.778,35+10.732,79
Beta---
Volatilita13,5511,0212,89
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)58.044,08 RON (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)58.030,04 RON (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)57.191,22 RON (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)53.022,71 RON (0)
YTD Max| datum59.994,01 RON (15.01.2024)
YTD Min | datum56.291,49 RON (14.02.2024)
52týdenní max. | datum59.994,01 RON (15.01.2024)
52týdenní min. | datum48.177,75 RON (26.06.2023)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
EVERGENT INVESTMENTS S.A ...
ROSIFBACNOR0
1,22 -0,81%
-0,01
 
27.02.24
16:39:37
97.494
118.497,19
FONDUL PROPRIETATEA RON0....
ROFPTAACNOR5
0,515 -0,58%
-0,00
 
27.02.24
16:54:51
3.289.010
1.685.883,02
INFINITY CAPITAL INVESTME...
ROSIFEACNOR4
1,75 -1,96%
-0,04
 
27.02.24
16:38:53
300.395
527.529,54
LION CAPITAL S.A RON0.1
ROSIFAACNOR2
2,60 -0,38%
-0,01
 
27.02.24
15:09:14
83.321
216.657,10
MUNTENIA SIF RON0.1
ROSIFDACNOR6
1,42 -1,73%
-0,03
 
27.02.24
14:13:44
6.731
9.685,39
TRANSILVANIA INVESTMENTS ...
ROSIFCACNOR8
0,312 -1,27%
-0,00
 
27.02.24
16:22:22
614.495
193.303,03Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.