Zajímá mne:

Produkty

AUSTRIA CECE CTX(EUR)


ISIN:
AT0000726443
WKN:
-
29.09.2023 17:45:00
Cena
1.759,21 EUR
Změna 0,81% (14,13)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czech Republic
Nástroje v indexu 9
Typ indexu Price Index
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.748,85 EUR
Max1.763,41 EUR
Min1.747,51 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.745,08 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
ERSTE GROU... 32,82 +2,70
VIENNA INS... 26,40 +1,44
COLT CZ GR... 557,00 +0,54
CEZ AS 980,00 +0,46

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
PHILIP MOR... 17.160,00 -1,38
MONETA MON... 83,80 -0,83
KOFOLA CES... 268,00 -0,37
PHOTON ENE... 53,70 -0,37

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy29.09.2023 17:45:00
Cena
1.759,21 EUR
Změna 0,81% (14,13)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czech Republic
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 9

Tržní data

Otevírací cena1.748,85 EUR
Max1.763,41 EUR
Min1.747,51 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.745,08 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)-1,08%+23,18%+87,13%
Výkonn. (abs.)-19,15+331,00+819,10
Beta---
Volatilita12,5716,5220,28
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.747,76 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.758,31 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.767,78 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.729,74 EUR (0)
YTD Max| datum1.957,55 EUR (17.04.2023)
YTD Min | datum1.565,52 EUR (02.01.2023)
52týdenní max. | datum1.957,55 EUR (17.04.2023)
52týdenní min. | datum1.412,64 EUR (03.10.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
CEZ AS
CZ0005112300
980,00 0,46%
4,50
 
29.09.23
16:23:25
91.810
89.969.755,00
COLT CZ GROUP SE CZK0.10
CZ0009008942
557,00 0,54%
3,00
 
29.09.23
16:15:02
3.589
1.996.739,00
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
800,00 2,70%
21,00
 
29.09.23
16:07:02
69.601
55.624.644,10
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS ...
CZ0009000121
268,00 -0,37%
-1,00
 
29.09.23
16:15:29
2.431
651.708,00
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
672,00 0,00%
0,00
 
 
29.09.23
16:24:50
224.073
150.172.112,00
MONETA MONEY BANK A.S.
CZ0008040318
83,80 -0,83%
-0,70
 
29.09.23
16:15:06
343.481
28.825.914,60
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000
CS0008418869
17.160,00 -1,38%
-240,00
 
29.09.23
16:15:07
541
9.299.920,00
PHOTON ENERGY NV
NL0010391108
53,70 -0,37%
-0,20
 
29.09.23
14:43:44
4.055
216.496,60
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
635,00 1,44%
9,00
 
29.09.23
16:09:58
6.084
3.869.587,00Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.