Zajímá mne:

Produkty

ROMANIA BET-FI


ISIN:
ROXBSEI00021
WKN:
-
29.09.2023 16:50:12
Cena
54.101,37 RON
Změna 0,96% (512,75)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Nástroje v indexu 6
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena53.588,62 RON
Max54.375,91 RON
Min53.588,62 RON
Závěrečná cena (předchozí den)53.588,62 RON
Obchodovaný objem (mil.)0
Objem (kusy)0

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
MUNTENIA S... 1,555 +115,37
LION CAPIT... 2,54 +22,71

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
INFINITY C... 1,77 +0,28
TRANSILVAN... 0,279 +0,36
LION CAPIT... 2,54 +0,40
MUNTENIA S... 1,555 +0,97

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

29.09.2023 16:50:12
Cena
54.101,37 RON
Změna 0,96% (512,75)

Základní údaje

ISIN ROXBSEI00021
Symbol -
Stát -
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 6

Tržní data

Otevírací cena53.588,62 RON
Max54.375,91 RON
Min53.588,62 RON
Závěrečná cena (předchozí den)53.588,62 RON
Obchodovaný objem (mil.)0
Objem (kusy)0

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+8,84%+14,87%+27,51%
Výkonn. (abs.)+4.395,53+7.003,28+11.673,55
Beta---
Volatilita10,8911,1213,06
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)53.227,04 RON (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)51.398,34 RON (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)50.085,18 RON (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)49.893,97 RON (0)
YTD Max| datum56.122,92 RON (20.09.2023)
YTD Min | datum48.177,75 RON (26.06.2023)
52týdenní max. | datum56.122,92 RON (20.09.2023)
52týdenní min. | datum46.439,51 RON (11.10.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
EVERGENT INVESTMENTS S.A ...
ROSIFBACNOR0
1,215 0,00%
0,00
 
 
29.09.23
16:52:20
283.561
345.385,69
FONDUL PROPRIETATEA RON0....
ROFPTAACNOR5
0,42 2,31%
0,01
 
29.09.23
16:58:08
45.333.018
19.194.956,02
INFINITY CAPITAL INVESTME...
ROSIFEACNOR4
1,77 0,28%
0,01
 
29.09.23
16:18:28
135.814
238.535,30
LION CAPITAL S.A RON0.1
ROSIFAACNOR2
2,54 0,40%
0,01
 
29.09.23
14:42:11
41.187
103.003,78
MUNTENIA SIF RON0.1
ROSIFDACNOR6
1,555 0,97%
0,02
 
29.09.23
16:44:12
12.828
19.875,35
TRANSILVANIA INVESTMENTS ...
ROSIFCACNOR8
0,279 0,36%
0,00
 
29.09.23
16:50:10
1.105.101
308.292,65Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.