Zajímá mne:

Produkty

CECE EXTENDED EUR INDEX FUTURE (FCEE) - EUX/202406


21.03.2023 18:41:52
Cena
1.380,00 EUR
Změna 2,64% (35,50)

Základní údaje

SymbolFCEEM24
BurzaEurex
MěnaEUR
Typ cenného papíruFuture
Podkladové aktivumAUSTRIA CECE OVERALL(EUR)
Splatnost06-2024
Velikost obchodu1

Tržní data

Nákup (částka)- EUR (-)
Prodej (částka)- EUR (-)
Otevírací cena1.380,00 EUR
Max1.380,00 EUR
Min1.380,00 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.344,50 EUR
Podkladové aktivumAUSTRIA CECE OVERALL(EUR)
Cena podkladového aktiva (datum)1.343,50 (22.03.23)
Cena vypořádání (datum)1.380,00 (21.03.23)
Otevřené pozice (futures)0

Výkonnost a riziko

1t6m1r3r
Výkonn. (%)-3,16%+14,48%-6,76%-
Výkonn. (abs.)-45,00+174,50-100,00-
Beta----
Volatilita41,7823,1924,1627,26

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.358,50 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.484,30 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.430,41 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.343,15 EUR (0)
YTD Max| datum1.554,50 EUR (01.03.2023)
YTD Min | datum1.323,00 EUR (17.03.2023)
52týdenní max. | datum1.555,50 EUR (29.03.2022)
52týdenní min. | datum1.100,00 EUR (29.09.2022)

Aktuální analýzy a prognózy

Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.