Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.382,21 +0,54%
BUX 46.327,05 +0,97%
PTX 821,85 +0,44%
SAX 330,67 0,00%
CECE 1.467,77 +0,67%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 77,45 EUR +2,61%
ERSTE GROU... 36,49 EUR +2,46%
RAIFFEISEN... 16,31 EUR +2,44%
OTP BANK P... 11.045,00 HUF +2,01%
CEZ AS 955,50 CZK +1,81%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
VOESTALPIN... 32,62 EUR +3,69%
SCHOELLER-... 71,20 EUR +1,86%
OMV AG 45,66 EUR +1,83%
ANDRITZ AG 56,85 EUR +1,52%
MAYR-MELNH... 159,60 EUR +1,40%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
UNITEDHEAL... - +1,33%
MERCK & CO... 106,64 USD +0,91%
GOLDMAN SA... 375,10 USD +0,19%
AMERICAN E... 179,00 USD +0,17%
WALT DISNE... 111,78 USD +0,13%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.118,10 +0,60% +6,63
CECE EUR 1.467,83 +0,68% +9,89
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.531,13 +0,52% +7,88
PX INDEX 1.382,21 +0,54% +7,41
CTX EUR 1.856,15 +0,55% +10,10
HTX EUR 3.793,54 +1,05% +39,52
PTX EUR 821,85 +0,44% +3,60
ROTX EUR 15.782,80 -0,11% -17,24
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.313,13 +0,35% +4,56
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.812,65 +0,10% +1,89

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
09.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
08.02.2023csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
07.02.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
07.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
07.02.2023csPilulka Lékárny|Podniková analýzaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.