Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.397,46 +0,51%
BUX 58.509,85 +0,86%
PTX 1.087,38 -0,36%
SAX 306,40 -0,34%
CECE 1.783,10 +0,04%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
MAGYAR TEL... 617,00 HUF +2,15%
KOMERCNI B... 699,00 CZK +1,60%
RICHTER GE... 8.945,00 HUF +1,42%
ERSTE GROU... 908,70 CZK +1,18%
OTP BANK P... 14.670,00 HUF +0,86%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 50,70 EUR +0,80%
CA IMMOBIL... 30,65 EUR +0,49%
VERBUND AG 88,20 EUR +0,40%
IMMOFINANZ... 19,00 EUR +0,32%
BAWAG GROU... 48,56 EUR +0,29%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
3M COMPANY 103,44 USD +3,60%
MERCK & CO... 105,06 USD +1,55%
NIKE INC. ... 115,15 USD +1,47%
HOME DEPOT... 324,02 USD +1,38%
JPMORGAN C... 157,99 USD +0,73%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.267,00 -0,03% -0,32
CECE EUR 1.783,10 +0,04% +0,71
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.777,10 +1,28% +22,47
PX INDEX 1.397,46 +0,51% +7,08
CTX EUR 1.830,03 +0,33% +5,97
HTX EUR 4.937,41 +0,78% +38,01
PTX EUR 1.087,38 -0,36% -3,91
ROTX EUR 18.821,25 +1,20% +222,58
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.623,41 +1,30% +20,82
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.258,62 +0,14% +3,22

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
04.12.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.12.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.11.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.11.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.11.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.