Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.325,32 -0,25%
BUX 42.906,06 +2,25%
PTX 743,99 -0,19%
SAX 317,24 0,00%
CECE 1.347,20 +0,51%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 64,20 EUR +3,88%
MOL HUNGAR... 2.546,00 HUF +3,50%
OTP BANK P... 10.400,00 HUF +3,38%
MAYR-MELNH... 151,40 EUR +2,71%
OMV PETROM... 0,466 RON +1,30%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 64,20 EUR +3,88%
MAYR-MELNH... 151,40 EUR +2,71%
LENZING AG 63,10 EUR +0,48%
VIENNA INS... 24,30 EUR +0,41%
DO & CO AG 102,20 EUR +0,39%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 29,03 USD +3,20%
MICROSOFT ... 277,66 USD +1,97%
AMGEN INC. 233,10 USD +1,42%
NIKE INC. ... 120,97 USD +1,23%
VISA INC. 222,59 USD +1,16%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.033,67 +0,06% +0,58
CECE EUR 1.347,20 +0,51% +6,89
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.533,87 -0,26% -4,02
PX INDEX 1.325,32 -0,25% -3,36
CTX EUR 1.783,65 -0,01% -0,24
HTX EUR 3.584,83 +3,24% +112,50
PTX EUR 743,99 -0,19% -1,40
ROTX EUR 15.465,08 -0,09% -14,07
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.357,60 -0,10% -1,40
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.786,75 -0,96% -17,41

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
23.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
20.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
17.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.