Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.309,13 -0,45%
BUX 48.287,25 +0,35%
PTX 944,69 +1,55%
SAX 317,50 +0,62%
CECE 1.573,63 +0,80%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 53,15 EUR +1,92%
ERSTE GROU... 31,84 EUR +1,79%
RICHTER GE... 8.785,00 HUF +1,09%
BAWAG GROU... 43,36 EUR +0,88%
VOESTALPIN... 30,96 EUR +0,85%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
DO & CO AG 119,60 EUR +3,46%
ANDRITZ AG 53,15 EUR +1,92%
ERSTE GROU... 31,84 EUR +1,79%
LENZING AG 59,00 EUR +1,37%
IMMOFINANZ... 16,40 EUR +1,23%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 30,96 USD +3,68%
AMERICAN E... 171,82 USD +2,62%
DOW INC. 52,59 USD +2,12%
CATERPILLA... 226,68 USD +1,89%
GOLDMAN SA... 326,80 USD +1,55%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.138,71 +0,42% +4,81
CECE EUR 1.573,63 +0,80% +12,43
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.571,80 +0,23% +3,63
PX INDEX 1.309,13 -0,45% -5,93
CTX EUR 1.771,58 -0,56% -10,00
HTX EUR 4.084,12 +0,60% +24,20
PTX EUR 944,69 +1,55% +14,42
ROTX EUR 15.480,11 +0,35% +53,39
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.379,61 -0,25% -3,48
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.061,59 -0,62% -12,95

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
06.06.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
06.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
05.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
02.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.06.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.