Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.392,97 -0,32%
BUX 58.232,97 -0,47%
PTX 1.105,25 +1,64%
SAX 312,24 +1,91%
CECE 1.795,49 +0,69%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
KOMERCNI B... 699,00 CZK +1,60%
RICHTER GE... 8.880,00 HUF +1,42%
OMV PETROM... 0,547 RON +1,11%
BANCA TRAN... 23,16 RON +0,96%
OTP BANK P... 14.560,00 HUF +0,86%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
AT&S AUSTR... 25,68 EUR +1,34%
SCHOELLER-... 41,05 EUR +1,23%
BAWAG GROU... 48,98 EUR +0,86%
WIENERBERG... 26,50 EUR +0,53%
TELEKOM AU... 7,40 EUR +0,41%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SALESFORCE... 250,66 USD +73,40%
MICROSOFT ... 369,14 USD +44,75%
INTEL CORP... 42,35 USD +44,00%
BOEING CO.... 234,87 USD +28,44%
APPLE INC 189,43 USD +28,16%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.272,43 +0,43% +5,43
CECE EUR 1.795,49 +0,69% +12,39
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.777,49 +0,02% +0,39
PX INDEX 1.392,97 -0,32% -4,49
CTX EUR 1.825,14 -0,27% -4,89
HTX EUR 4.918,38 -0,39% -19,03
PTX EUR 1.105,25 +1,64% +17,87
ROTX EUR 18.829,65 +0,04% +8,40
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.634,44 +0,68% +11,03
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.244,42 -0,63% -14,20

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
05.12.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
04.12.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.12.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.11.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.11.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.