Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.174,59 +4,82%
BUX 39.554,46 +2,95%
PTX 606,18 +3,10%
SAX 344,38 -0,50%
CECE 1.109,31 +4,06%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,439 RON +4,07%
VOESTALPIN... 18,79 EUR +3,14%
MOL HUNGAR... 2.586,00 HUF +2,49%
BANCA TRAN... 17,60 RON +2,16%
RICHTER GE... 7.670,00 HUF +2,03%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
ERSTE GROU... 24,01 EUR +5,77%
DO & CO AG 74,20 EUR +5,70%
RAIFFEISEN... 12,92 EUR +5,64%
OMV AG 39,54 EUR +4,49%
VOESTALPIN... 18,79 EUR +4,04%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
CHEVRON CO... 151,73 USD +45,43%
UNITEDHEAL... 515,51 USD +31,36%
AMGEN INC. 230,44 USD +7,72%
MERCK & CO... 87,55 USD +7,56%
COCA-COLA ... 56,65 USD +6,85%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 878,62 +3,64% +30,87
CECE EUR 1.109,31 +4,06% +43,33
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.329,30 +1,54% +20,12
PX INDEX 1.174,59 +4,82% +54,02
CTX EUR 1.514,04 +5,29% +76,04
HTX EUR 3.059,32 +3,44% +101,86
PTX EUR 606,18 +3,10% +18,25
ROTX EUR 14.290,33 +1,70% +238,77
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.192,90 +0,70% +8,25
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.711,36 +2,31% +38,68

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
04.10.2022csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
03.10.2022csČeské shrnutí reportu na COLT CZPDF Download
03.10.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.09.2022csČeské shrnutí reportu na VIGPDF Download
30.09.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.