Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.207,41 +0,73%
BUX 45.251,72 -1,21%
PTX 773,16 +1,72%
SAX 341,88 +1,70%
CECE 1.322,70 +1,04%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BANCA TRAN... 21,55 RON +4,98%
ANDRITZ AG 53,15 EUR +3,57%
MAYR-MELNH... 162,80 EUR +0,37%
MOL HUNGAR... 2.806,00 HUF +0,28%
ERSTE GROU... 29,72 EUR +0,10%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
LONZA GROU... 498,50 CHF +97,03%
SIKA AG 240,40 CHF +92,40%
LOGITECH I... 58,08 CHF +78,07%
SONOVA HOL... 249,00 CHF +61,51%
SWISS LIFE... 509,20 CHF +55,72%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
BOEING CO.... 182,87 USD +4,03%
NIKE INC. ... 112,20 USD +0,98%
DOW INC. 51,55 USD +0,94%
PROCTER & ... 150,61 USD +0,91%
COCA-COLA ... 64,35 USD +0,88%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.033,71 +0,83% +8,50
CECE EUR 1.322,70 +1,04% +13,55
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.449,96 +0,56% +8,01
PX INDEX 1.207,41 +0,73% +8,79
CTX EUR 1.563,60 +0,91% +14,12
HTX EUR 3.483,62 -1,05% -36,88
PTX EUR 773,16 +1,72% +13,11
ROTX EUR 15.676,00 +1,65% +254,20
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.188,51 -0,41% -4,94
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.795,92 +0,24% +4,38

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
05.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
02.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.