Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.219,29 -1,31%
BUX 45.731,93 +0,31%
PTX 754,16 -0,47%
SAX 336,17 0,00%
CECE 1.312,62 -0,49%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BANCA TRAN... 19,98 RON +0,83%
KOMERCNI B... 693,50 CZK +0,34%
RICHTER GE... 8.365,00 HUF +0,30%
CEZ AS 807,50 CZK +0,18%
OTP BANK P... 10.775,00 HUF +0,14%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 50,46 EUR +3,72%
RAIFFEISEN... 14,80 EUR +1,51%
SCHOELLER-... 61,90 EUR +1,48%
VOESTALPIN... 26,18 EUR +1,47%
DO & CO AG 88,90 EUR +1,37%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
MERCK & CO... 108,45 USD +0,88%
WAL-MART S... 153,51 USD +0,29%
SALESFORCE... 153,69 USD +0,22%
JOHNSON & ... 177,33 USD +0,05%
COCA-COLA ... 62,70 USD +0,02%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.028,25 +0,12% +1,24
CECE EUR 1.312,62 -0,49% -6,41
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.427,55 +1,42% +20,02
PX INDEX 1.219,29 -1,31% -16,15
CTX EUR 1.582,54 -1,45% -23,33
HTX EUR 3.543,62 -0,23% -8,03
PTX EUR 754,16 -0,47% -3,58
ROTX EUR 15.111,72 +1,33% +198,07
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.183,34 -0,21% -2,50
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.771,34 +0,19% +3,43

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
29.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.11.2022enGlobal Equity RatingsPDF Download
28.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
25.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.