Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.600,36 -0,87%
BUX 72.745,29 -0,57%
PTX 1.169,04 -0,68%
SAX 308,66 0,00%
CECE 1.968,05 -0,51%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 57,25 EUR +1,96%
ERSTE GROU... 47,57 EUR +1,21%
EVN AG 30,05 EUR +0,50%
VOESTALPIN... 23,88 EUR +0,08%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 57,25 EUR +1,96%
ERSTE GROU... 47,57 EUR +1,21%
SCHOELLER-... 36,05 EUR +0,98%
DO & CO AG 156,80 EUR +0,77%
EVN AG 30,05 EUR +0,50%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTERNATIO... 193,71 USD +5,27%
SALESFORCE... 256,7788 USD +2,80%
CISCO SYST... 48,105 USD +2,68%
JOHNSON & ... 159,83 USD +2,27%
VERIZON CO... 40,365 USD +1,75%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.406,42 -0,57% -8,09
CECE EUR 1.968,05 -0,51% -10,08
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.176,01 -1,33% -29,24
PX INDEX 1.600,36 -0,87% -14,05
CTX EUR 2.001,47 -0,61% -12,34
HTX EUR 5.804,82 -0,01% -0,42
PTX EUR 1.169,04 -0,68% -7,97
ROTX EUR 23.155,50 -1,44% -338,17
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.892,50 +1,23% +23,00
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.495,41 -0,61% -15,19

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
25.07.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.07.2024enGlobal Equity RatingsPDF Download
24.07.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.07.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.07.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.