Zajímá mne:

Produkty

Detail analýzy

03.10.2022 / Ceska Sporitelna Research

České shrnutí reportu na COLT CZ


Hodnotová sázka s potenciálem na M&A

Analytici z Erste Group v reportu ze 3.10.2022 aktualizovali doporučení na akcie COLT CZ (přejmenovaný z České zbrojovky po převzetí Colt) s doporučením Akumulovat a dvanáctiměsíční cílovou cenou 613 Kč (z předchozího doporučení Kupovat s cílovou cenou 446 Kč) pomocí kombinace DCF modelu a odvětvového srovnání.

Colt CZ čelí zpomalení na americkém civilním trhu, které je kompenzováno rychlým růstem v segmentu armády/bezpečnostních složek v EU a dobrým růstem v Asii. Rostoucí podíl segmentu armády/bezpečnostních složek (včetně obchodu s municí/příslušenstvím) na tržbách firmy a silná značka Colt chrání marže před skokovým růstem nákladů na energie v Evropě. Analytici Erste tedy odhadují víceméně stabilní upravený EBITDA zisk v letech 2023-24e, po očekávaném 39% růstu v roce 2022. Sekulární trendy v růstu tržního podílu na americkém civilním trhu a rychle rostoucích výdajů na obranu v Evropě zůstávají dle jejich názoru nedotčeny.

Analytici titul vidí jako dobrou kombinaci hodnoty (dividendový výnos kolem 4,5%) a růstového potenciálu prostřednictvím M&A (vzhledem ke zkušenostem firmy s akvizicemi) a potenciálního vyššího vytěžení značky Colt.

PDF Download Stáhnout PDF (725kB)

Základní informace

AutorCeska Sporitelna Research
Datum03.10.2022
Jazykcs
Název produktuSpeciál
Hlavní témaAkcie
Zaostřeno na ekonomikuČeská republika
Zaměřeno na měnuČeská koruna
Zaměřeno na sektorPrůmyslové zboží a služby
Stáhnout

Zaregistrujte se...

a objednejte si zdarma aktuální analýzy a prognózy!

Související produkty České spořitelny

Název  ISIN
Colt CZ GroupCZ00090089420Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.