Zajímá mne:

Produkty

Vyhledávání analýz a prognóz

Zvolte kriteria pro výběr
Určete časový rozsah rozsah informace
Datum

Strana 1 z 7
<<
<
>
>>

139 výsledků hledání

Documents found:

Datum NadpisZdroj
20.03.2023enAustria | Subdued GDP growth expected, inflation remains highErste Group Research
15.03.2023enCEE | Sluggish growth and dynamic disinflationErste Group Research
14.03.2023enPoland | Growth to accelerate at the end of 2023Erste Group Research
13.03.2023enSlovakia | EU funds will support the economy in 2023Erste Group Research
13.03.2023enHungary | Amid risks the outlook is more balancedErste Group Research
10.03.2023enSlovenia | 2023 growth set to decelerate, with more balanced risks to the outlookErste Group Research
10.03.2023enCroatia | Uncertainty remains, but risk profile looks more balancedErste Group Research
10.03.2023enSerbia | Inflation remains the key piece of the puzzleErste Group Research
09.03.2023enCzechia | Economic development to strengthen next yearErste Group Research
09.03.2023enRomania | Slower economic growth and lower inflation in 2023 Erste Group Research
22.12.2022enAustria | GDP growth slows down, high inflation persistsErste Group Research
14.12.2022enBosnia and Herzegovina | Growth set to slow in 2023Erste Group Research
13.12.2022enPoland | Loosing steamErste Group Research
05.12.2022enNorth Macedonia | Energy crisis slows growthErste Group Research
02.12.2022enCEE | Is the region heading into stgflation scenario?Erste Group Research
02.12.2022enSlovakia | EU funds may avert recession in SlovakiaErste Group Research
01.12.2022enSlovenia | Bleaker external prospects and overall high level of uncertainty to weigh on 20...Erste Group Research
01.12.2022enSerbia | Energy crisis ripples through the economyErste Group Research
01.12.2022enCroatia | Drifting towards stagnation in 2023Erste Group Research
28.11.2022enHungary | Financial stability to remain the focus amid worsening economic outlookErste Group ResearchOdmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.